Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo

Νέα

22.04.2024 Βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας, Τμ. Χημικών Μηχ. ΑΠΘ (2022-23) 15.04.2024 Συνεργατική δημοσίευση ΕΚΕΤΑ και ΑΠΘ στο Chemical Engineering Communications! 27.07.2023 Ολοκλήρωση έργου & παρουσίαση αποτελεσμάτων στο Newsletter του ΕΚΕΤΑ 27.07.2023 Δράσεις δημοσιότητας & επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, σχετικές εκδηλώσεις: Ανοικτή βάση δεδομένων 11.07.2023 Τελική συνάντηση έργου Μ36 13.06.2023 Πρόσκληση Τελικής e-ημερίδας DeSulfur | 13 Ιουλίου 2023 26.05.2023 Τα αποτελέσματα του DeSulfur στο συνέδριο MEDPore23 17.03.2023 Συνάντηση προόδου 30Μ εταίρων DeSulfur, στο ΚΕΔΕΚ του ΑΠΘ 28.02.2023 Δημοσίευση της ομάδας Παν. Κρήτης στο Molecules (MDPI)! 16.01.2023 Ανακοίνωση για την υποβολή εργασιών στο 1st Mediterranean Conference on Porous Materials, 17-19 Μαϊου 2023 22.12.2022 To DeSulfur στα νέα του EKETA 05.12.2022 Βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο 2nd International Conference on Pollution Prevention and Clean Technologies (ICPPCT) έλαβε η ομάδα του ΕΚΕΤΑ 25.10.2022 Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στο 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης 19.10.2022 Δημοσίευση της Ομάδας Έργου του ΑΠΘ, στο Industrial & Engineering Chemistry Research 10.10.2022 Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στο 8th ENMIX Workshop on “Nanoporous Materials for a Sustainable Development” 15.09.2022 Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στο 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC) 15.07.2022 Συνάντηση προόδου 24Μ εταίρων DeSulfur, στο Τμ. Χημείας του Παν. Κρήτης 10.07.2022 Το βραβείο της καλύτερης αναρτημένης εργασίας (Best Poster Award - Royal Society of Chemistry) έλαβε η ομάδα DeSulfur του ΑΠΘ, στο Carbon2022 World Conference 05.06.2022 Δημοσίευση της Ομάδας Έργου του ΑΠΘ, στο Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 08.02.2022 Δημοσίευση της Ομάδας Έργου του ΑΠΘ, στο Journal of Molecular Liquids (impact factor: 6.165!) 01.12.2021 Συνάντηση προόδου 16Μ εταίρων DeSulfur 30.09.2021 Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου DeSulfur στο 5th EU Conference on Green & Sustainable Chemistry (5th EuGSC) 21.07.2021 Παρουσίαση DeSulfur στο site του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ 25.05.2021 SOCRATCES Webinar on Solar Ca-Looping Integration for Thermo-Chemical Energy Storage | 10th of June 13.04.2021 5th EuChemS Conference on Green and Sustainable Chemistry (5th EuGSC) 12.04.2021 Συνάντηση προόδου 8Μ εταίρων DeSulfur 05.04.2021 Webinar by Dr. George Froudakis: Designing Novel Nanoporous Materials for Applications in Energy and Environment. From Multi-Scale Modeling to Materials Informatics 14.12.2020 Έναρξη ιστοσελίδας έργου Desulfur 14.10.2020 Εναρκτήρια συνάντηση έργου DeSulfur 30.07.2020 Απόφαση ένταξης έργου DeSulfur
TOP