Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Webinar by Dr. George Froudakis: Designing Novel Nanoporous Materials for Applications in Energy and Environment. From Multi-Scale Modeling to Materials Informatics

05.04.2021

To Ινστιτούτο Κύπρου και το Κέντρο Αριστείας CaSToRC: HPC National Competence Center, φιλοξενούν τον Δρ. Γιώργο Φρουδάκη (Παν. Κρήτης, Τμ. Χημείας) ως εισηγητή στο webinar με τίλτο "Designing Novel Nanoporous Materials for Applications in Energy and Environment. From Multi-Scale Modeling to Materials Informatics".

Ώρα διεξαγωγής webinar: Τρίτη, 6 Απριλίου, 4μμ (μέσω πλατφόρμας zoom).

Για να παρακολουθήσετε στο Webinar, ακολουθήστε τον σύνδεμο: https://www.cyi.ac.cy/index.php/component/k2/webinar-designing-novel-nanoporous-materials-for-applications-in-energy-and-environment-from-multi-scale-modeling-to-materials-informatics

TOP