Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου DeSulfur στο 5th EU Conference on Green & Sustainable Chemistry (5th EuGSC)

30.09.2021
Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου DeSulfur στο 5th EU Conference on Green & Sustainable Chemistry (5th EuGSC)

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου DeSulfur παρουσιάστηκαν με επιτυχία στο 5th EU Conference on Green & Sustainable Chemistry (5th EuGSC), που διεξάχθηκε διαδικτυακά στις 26-29 Σεπτεμβρίου 2021. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν ως αναρτημένες παρουσιάσεις (poster) οι ακόλουθες εργασίες:

  1. Kyriakos Fotiadis, Penelope Baltzopoulou and George Karagiannakis, Parametric study of liquid deep adsorptive desulfurisation at ambient conditions (P-67), Proceedings of 5th EU Conference for Green and Sustainable Chemistry (5thEuGSC), 26-29 September 2021, virtual conference.
  2. Eleni D. Salonikidou, Dimitrios A. Giannakoudakis, Margaritis Kostoglou, Konstantinos S. Triantafyllidis, Eleni A. Deliyanni, Deep desulfurization of model fuels by metal-free activated carbons (P-68)Proceedings of 5th EU Conference for Green and Sustainable Chemistry (5thEuGSC), 26-29 September 2021, virtual conference.
  3. Dimitrios A. Giannakoudakis, Eleni D. Salonikidou, Margaritis Kostoglou, Eleni A. Deliyanni, Svetlana Bashkova, Konstantinos S. Triantafyllidis, Biomass-derived activated carbons for the desulfurization of model fuels: importance of carbon surface chemistry and antagonistic effect by the presence of aromatics (P-117)Proceedings of 5th EU Conference for Green and Sustainable Chemistry (5thEuGSC), 26-29 September 2021, virtual conference.
TOP