Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Συνάντηση προόδου 16Μ εταίρων DeSulfur

01.12.2021
Συνάντηση προόδου 16Μ εταίρων DeSulfur

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021, η 2η συνάντηση προόδου των εταίρων του έργου DeSulfur!

Κατά την διάρκεια της συνάντησης όλοι οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο των εργασιών για το διάστημα 9-16Μ. Ελαβαν χώρα ιδιαιτέρως εποικοδομητικές συζητήσεις για τα επιστημονικά ευρήματα των Ε.Ε. 1, 2 και 3 και έγινε προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας κάθε εταίρου.

TOP