Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Δημοσίευση της Ομάδας Έργου του ΑΠΘ, στο Journal of Molecular Liquids (impact factor: 6.165!)

08.02.2022
Δημοσίευση της Ομάδας Έργου του ΑΠΘ, στο Journal of Molecular Liquids (impact factor: 6.165!)

Η ομάδα έργου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης / Τμ. Χημείας δημοσίευσε σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ερευνητικές δραστηριότητες των Ενοτήτων Εργασίας 2 και 3 του έργου DeSulfur. Η δημοσίευση πραγματοποιήθηκε στο περιοδικό Journal of Molecular Liquids, Elsevier με Impact Factor 6.165!

  • Eleni D. Salonikidou, Dimitrios A. Giannakoudakis, Eleni A. Deliyanni, Konstantinos S. Triantafyllidis, "Deep desulfurization of model fuels by metal-free activated carbons: the impact of surface oxidation and antagonistic effects by mono- and poly-aromatics", Journal of Molecular Liquids, 2022, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118661.
TOP