Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Το βραβείο της καλύτερης αναρτημένης εργασίας (Best Poster Award - Royal Society of Chemistry) έλαβε η ομάδα DeSulfur του ΑΠΘ, στο Carbon2022 World Conference

10.07.2022
Το βραβείο της καλύτερης αναρτημένης εργασίας (Best Poster Award - Royal Society of Chemistry) έλαβε η ομάδα DeSulfur του ΑΠΘ, στο Carbon2022 World Conference

Το βραβείο της καλύτερης αναρτημένης εργασίας (Best Poster Award) - που απονέμεται από την Royal Society of Chemistry της Μ. Βρετανίας - έλαβε ο Δρ. Δημήτρης Γιαννακουδάκης, μέλος της ομάδας έργου DeSulfur του ΑΠΘ, κατά την διάρκεια του στο Carbon2022 World Conference. Το συνέδριο έλαβε χώρα στο Λονδίνο, 3-8 Ιουλίου, 2022.

Το βραβείο απονεμήθηκε για την εργασία Dimitrios A. Giannakoudakis, Eleni D. Salonikidou, Eleni A. Deliyanni, Svetlana Bashkova, Konstantinos S. Triantafyllidis, "Biomass-derived activated carbons for the desulfurization of model fuels: importance of carbon surface chemistry and antagonistic effect by the presence of aromatics".

Στο ίδιο συνέδριο αναρτήθηκε και η εργασία Eleni D. Salonikidou, Dimitrios A. Giannakoudakis, Margaritis Kostoglou, Konstantinos S. Triantafyllidis, Eleni A. Deliyanni, "Metal-free activated carbons for the deep desulfurization of model and real diesel fuel".

Τα αποτελέσματα των εργασιών αποτελούν μέρος των ερευνητικών δράσεων που υλοποιηούνται στα πλαίσια της ΕΕ2 του έργου DeSulfur "Παραγωγή & χαρακτηρισμός προηγμένων προσροφητικών υλικών".

 

 

 

TOP