Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο 2nd International Conference on Pollution Prevention and Clean Technologies (ICPPCT) έλαβε η ομάδα του ΕΚΕΤΑ

05.12.2022
Βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο 2nd International Conference on Pollution Prevention and Clean Technologies (ICPPCT) έλαβε η ομάδα του ΕΚΕΤΑ

Το βραβείο της καλύτερης επιστημονικής παρουσίασης στην θεματική “Pollution prevention” του 2nd International Conference on Pollution Prevention and Clean Technologies, που πραγματοποιήθηκε στην Βαρσοβία της Πολωνίας (1-2 Δεκεμβρίου 2022), έλαβε η ομάδα του εργαστηρίου ARTEMIS του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ.

Η εργασία παρουσιάστηκε από τον Κυριάκο Φωτιάδη (Μηχ. Μηχ.) και έχει τίτλο:

«Fotiadis K., Baltzopoulou P., Karagiannakis G, Zaspalis V, Diesel fuel deep adsorptive desulfurization at ambient conditions with the use of high surface area activated carbons, O41, Session Pollution Prevention, 2nd International Conference on Pollution Prevention and Clean Technologies (ICPPCT), Warsaw, Poland, 1-2 December 2022».

Το σύνολο των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν αποτελεί μέρος των εργασιών των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2, ΕΕ3 του έργου DeSulfur.

TOP