Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

To DeSulfur στα νέα του EKETA

22.12.2022
To DeSulfur στα νέα του EKETA

Η διάκριση (καλύτερη παρουσίαση) της ομάδας έργου του ΕΚΕΤΑ στο 2ο διεθνές συνέδριο International Conference on Pollution Prevention and Clean Technologies (#ICPPCT), αποτέλεσε αντικείμενο προώθησης στα Νέα του εταίρου του έργου, Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ: https://www.certh.gr/82676AC8.el.aspx 

TOP