Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στο 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης

25.10.2022
Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στο 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης

Αποτελέσματα του έργου DeSulfur παρουσιάστηκαν με επιτυχία στο 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, που έλαβε χώρα στα Χανιά, στις 20-22 Οκτωβρίου 2022. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν ως αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) οι ακόλουθες εργασίες της ομάδας έργου του ΑΠΘ:

  1. Eleni D. Salonikidou, Dimitrios A. Giannakoudakis, Eleni A. Deliyanni, Konstantinos S. Triantafyllidis, Catalytic/Adsorptive Desulfurization of Model Fuel Utilizing Activated Carbons, 9ο Συνέδριο Κατάλυσης, Χανιά, 20-22 Οκτωβρίου 2022
  2. Dimitrios A. Giannakoudakis, Evagelia Kakou, Eleni D. Salonikidou, Zoi-Lina Koutsogianni, Konstantinos S. Triantafyllidis, “Photocatalytic conversion of 4,6-dimethyl-dibenzothiophene in diesel fuel using polymeric graphitic carbon nitrides (g-C3N4) and titanium oxide nanoparticles: the effect of aromatics”, 9ο Συνέδριο Κατάλυσης, Χανιά, 20-22 Οκτωβρίου 2022
TOP