Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Συνάντηση προόδου 30Μ εταίρων DeSulfur, στο ΚΕΔΕΚ του ΑΠΘ

17.03.2023
Συνάντηση προόδου 30Μ εταίρων DeSulfur, στο ΚΕΔΕΚ του ΑΠΘ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η υβριδική συνάντηση προόδου 30M του έργου DeSulfur, την Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023, που φιλοξενήθηκε απο το Τμ. Χημείας του ΑΠΘ, στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) 

Κατά την διάρκεια της συνάντησης όλοι οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο των εργασιών για το διάστημα 25-30Μ. Ελαβαν χώρα ιδιαιτέρως εποικοδομητικές συζητήσεις για τα επιστημονικά ευρήματα των Ε.Ε. 1, 2, 3 και 4 και έγινε προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών που θα ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες του έργου.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας κάθε εταίρου και είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις σύγχρονες εργαστηριακές και αναλυτικές υποδομές του Τμήματος Χημείας - ΑΠΘ που φιλοξενούνται στο ΚΕΔΕΚ.

TOP