Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Πρόσκληση Τελικής e-ημερίδας DeSulfur | 13 Ιουλίου 2023

13.06.2023

Ο συντονιστής & οι εταίροι του ερευνητικού έργου DeSulfur, σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου, που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023, 10:00πμ-14:00μμ.

Δηλώσεις συμμετοχής, έως 12/7/2013: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DeSulfur_Final_Workshop

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://certh.webex.com/certh/j.php?MTID=m72cd688451d105742b92609387880732

---------------------------------

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

TOP