Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Συνεργατική δημοσίευση ΕΚΕΤΑ και ΑΠΘ στο Chemical Engineering Communications!

15.04.2024
Συνεργατική δημοσίευση ΕΚΕΤΑ και ΑΠΘ στο Chemical Engineering Communications!

Οι ομάδες έργου του ΕΚΕΤΑ και του ΑΠΘ / Τμ. Χημείας δημοσίευσαν σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ερευνητικές δραστηριότητες της Ενότητας Εργασίας 1 και 2 του έργου DeSulfur, στο περιοδικό  Chemical Engineering Communications.

Fotiadis, K., Kostoglou, M., Baltzopoulou, P., Zaspalis, V., & Karagiannakis, G. (2024). Activated carbon modification for real diesel adsorptive deep desulfurization: experiments and modeling. Chemical Engineering Communications, 1–17. https://doi.org/10.1080/00986445.2024.2341265

 

 

TOP