Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας, Τμ. Χημικών Μηχ. ΑΠΘ (2022-23)

22.04.2024
Βραβείο καλύτερης διπλωματικής εργασίας, Τμ. Χημικών Μηχ. ΑΠΘ (2022-23)

Το 3ο Βραβείο Καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, έλαβε η φοιτήτρια του Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Κυριακή Τσορτανίδου!

Η διπλωματικής εργασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια του έργου DeSulfur και είχε τίτλο "Πειραματική Μελέτη και Τεχνικο-οικονομική Αξιολόγηση Καινοτόμου Τεχνολογίας Αποθείωσης Υγρών Καυσίμων Μέσω Προσρόφησης με Χρήση Πορώδους Υλικού Υπό Ήπιες Συνθήκες". Επιβλέπων καθηγητής ήταν ο Καθ. Βασίλειος Ζασπάλης και συνεπιβλέπωντες τα μέλη της ομάδας έργου του DeSulfur, Δρ. Γιώργος Καραγιαννάκης και Πηνελοπη Μπαλτζοπούλου.

Βρείτε την διπλωμτική εργασία στο αποθετήριο του ΑΠΘ, εδώ.

TOP