Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Ολοκλήρωση έργου & παρουσίαση αποτελεσμάτων στο Newsletter του ΕΚΕΤΑ

27.07.2023
Ολοκλήρωση έργου & παρουσίαση αποτελεσμάτων στο Newsletter του ΕΚΕΤΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε 3 χρόνια έρευνας στα πλαίσια του έργου DeSulfur!

Τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου αναφέρονται συνοπτικά σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση του ΕΚΕΤΑ (newsletter, Ιούλιος 2023): https://www.certh.gr/certh_newsletter-40.el.aspx

Ο συντονιστής και οι εταίροι του DeSulfur ευχαριστούν την ΓΓΕΚ και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ για την χρηματοδότηση!

 

TOP