Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Συνάντηση προόδου 24Μ εταίρων DeSulfur, στο Τμ. Χημείας του Παν. Κρήτης

15.07.2022
Συνάντηση προόδου 24Μ εταίρων DeSulfur, στο Τμ. Χημείας του Παν. Κρήτης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης συνάντηση προόδου 24M του έργου DeSulfur, την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022, που φιλοξενήθηκε στο Τμ. Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου!

Κατά την διάρκεια της συνάντησης όλοι οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο των εργασιών για το διάστημα 17-24Μ. Ελαβαν χώρα ιδιαιτέρως εποικοδομητικές συζητήσεις για τα επιστημονικά ευρήματα των Ε.Ε. 1, 2, 3 και 4 και έγινε προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας κάθε εταίρου και είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις σύγχρονες εργαστηριακές και αναλυτικές υποδομές του Τμήματος Χημείας του Παν. Κρήτης.

TOP